Pinjaman Pelajaran Perubatan AmanahRaya

Amanah Raya Berhad (AmanahRaya) melalui Yayasan AmanahRaya buat pertama kalinya akan menawarkan kemudahan pinjaman pelajaran TERHAD kepada pelajar-pelajar persendirian yang sedang mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama di Mesir.
Oleh kerana peruntukkan terhad maka bilangan pinjaman yang disediakan adalah TERHAD. Pihak pengurusan tidak memberi jaminan bahawa setiap permohonan yang diterima dan didapati memenuhi syarat/kriteria akan menerima tawaran kemudahan pinjaman ini.
Muat Turun:
· Garis Panduan Permohonan Pinjaman Pelajaran Perubatan
· Borang Permohonan Pinjaman Pelajaran Perubatan Di Mesir
· Siaran Media